Överlägg

Nytt bokningssystem för resor

Uppgiften bestod i att ta fram UX-design för ett nytt webb-baserat bokningssystem för resebyråer. Arbetet omfattade olika former av research: fältstudier med användare, analys av existerande system, webb-tjänst för privatpersoner samt att fånga behov från intressenter. Jag sammanställde insikter från användare och affären med hjälp av effektkartor och personas och skapade sedan en UX-vision och en klickbar prototyp. Prototypen validerades med användare, affärsansvarig och intressenter.  

Min roll

  • Research av befintligt system, webbtjänst för privatpersoner och API:er
  • Fältstudier med användare och research från affärsägare / intressenter
  • Fånga affärsmål och användarbehov i effektkartor och personas
  • UX-koncept / klickbar prototyp
  • Validering med användare

År
2017

Upphovsrätt © 2023 Imaginable Ideas. Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes