Överlägg

Visualisera UX-research

Att göra research med användare och marknad är något man behöver göra innan ett UX-koncept kan påbörjas - för att ta fram en lösning behöver man få förståelse om användarnas behov och drömmar. Att kunna visa och dela dessa i ett team hjälper till att få alla att dra åt samma håll. Det finns flera sätt. Personas är bra för att sammanställa research om användare och kan ge en delad förståelse av era olika typer av användare och deras behov. Effektkartor hjälper er att förtydliga era mål, era målgrupper och vilka effekter ni vill uppnå till alla intressenter av teamets arbete. Storyboards är ett kraftfullt sätt att visa olika scenarios av hur er produkt används. Kundresor kan visa hur en kunds upplevelse av er produkt är i olika steg och hur och var ni kan förbättra den.

Min roll

  • Research av användare och marknad
  • Skapa enkla visualiseringar av research
  • Dela research och insikter med team och intressenter så att alla har samma förståelse

År
2017-2019

Upphovsrätt © 2023 Imaginable Ideas. Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes