Överlägg

Ny tjänst för samarbete i team

Vi skapade och lanserade en ny tjänst för samarbete online i en ny enklare paketering för att attrahera nya kunder. Min roll var att leda projektet till lansering tillsammans med utvecklings- och marknadsteam. Vi skapade produktens design och paketering, en ny webbsajt med nytt budskap och PR. Vi använde en Lean Startup-ansats och tog oss från koncept till lansering på marknaden på 6 månader.

Min roll

  • Produkt/projektedarskap - arbete tillsammans med produktutvecklingsteam och marknadsteam
  • Kommunikation med intressenter och information internt i företaget om projektet
  • UX-koncept - konceptarbete för produkt och webbsajt
  • Landningssidor för olika målgrupper

År
2014