Överlägg

Ny bolånetjänst

Utveckla en ny digital bolånetjänst tillsammans med ett team med affärsutvecklare, designers och utvecklare. Agilt arbete med en Lean Startup-ansats för att komma ut på marknaden steg-för-steg. Kontinuerligt lärande och insikter från marknads-feedback med snabb prioritering och utveckling - från klickbar prototype, beta-version och publik lansering. Tjänsten bestod av tre delar som tillsammans stödjer kundresan: ett gränssnitt för kunder, partners samt för kundtjänst.

Min roll

  • Research för att fånga kund-och marknadsinsikter
  • Översätta behov och insikter till UX-koncept och prototyper 
  • Validering och test med användare
  • Samarbete med designer och utvecklingsteam för att utveckla tjänsten i steg
  • Epost för att engagera nya kunder
  • Samla in feedback från kunder, partners och marknad
  • Landningssidor för att marknadsföra tjänsten - UX och copy

År
2017-2019