Överlägg

Designsystem för digitala produkter

För att skapa en enhetlig upplevelse av er produkt/tjänst - är designsystem till stor hjälp. Det är särskilt viktigt när flera team arbetar med samma produkt. Detta arbete involverar typiskt både designers och utvecklare och resulterar i ett systematiskt tänk i hur olika UI-element ska användas i era digitala gränssnitt. Genom att skapa kod-komponenter som kan återanvändas mellan team kan även stora effektivitetsvinster uppnås i produktutvecklingen då ett problem bara behöver lösas en gång i utvecklingen.

Min roll

  • Initiera och leda arbetet
  • Ta fram UI-bibliotek tillsammans med en designer
  • Dokumentation och presentation för alla produktteam och företaget

År
2017-2019

Upphovsrätt © 2023 Imaginable Ideas. Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes